ബ്രദർ രാജു മാത്യു (ഗുഡ് ന്യൂസ് ) നിത്യതയിൽ

ഗുഡ്‌ന്യൂസ് ചെയർമാനായിരുന്ന വി. എം. മാത്യു സാറിൻറെ മകനാണ്

0 1,096
ഗുഡ്ന്യൂസ് ചാരിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാനും ഐ പി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ബ്രദർ രാജു മാത്യു (രാജുച്ചായൻ 65)താൻ പ്രിയം വെച്ച കതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്,  ദു:ഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഗുഡ്‌ന്യൂസ് ചെയർമാനായിരുന്ന വി. എം. മാത്യു സാറിൻറെ മകനാണ്

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

%d bloggers like this: