പാസ്റ്റർ ജെയിംസിന് വേണ്ടി ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹായഹസ്തങ്ങളും ആവശ്യപെടുന്നു.

0 552

കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ബീഹാറിലെ വളരെ സമർപ്പിത മിഷനറിയാണ്. പ്രിയ ദൈവദാസൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബീഹാറിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ മിഷനറിയായി ബീഹാറിലെത്തി. ഇപ്പോൾ 50 വർഷമായി, ബീഹാറിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ഇവിടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു.
ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോവിഡിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രി ബെഡ് ചാർജ് പ്രതിദിനം 40000 രൂപയാണ്. മരുന്നും മറ്റ് ചെലവുകളും അധികമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാണ്. ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായി സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാസത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയി അവരെ സഹായിക്കുക. ഭാര്യ ബിന്നി ജെയിംസും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെങ്കിലും സ്വയം ശക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വളരെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കുടുംബം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനയും ദയയുള്ള സഹകരണവും ദൈവനാമത്തിൽ ആവശ്യപെടുന്നു.
Name: K M JAMES
A/C: 50200034146946
IFSC : HDFC0002749

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : പാസ്റ്റർ റെജി ജോർജ്‌
മൊബൈൽ : 9973418208