രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ സമ്മാനിച്ചു

0 601

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്‌ പാർട്ടി നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കൊട്ടാരക്കര ജീസസ് ഈസ്‌ അലൈവ് ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെന്റർ ചർച്ച് സീനിയർ ശ്രുഷുഷകൻ കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ റ്റിനു ജോർജ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ.