സോഹാർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് അസംബ്ലി യിൽ ഉപവാസ പ്രാർഥനയും ഉണർവ്വ് യോഗങ്ങളും.

പാസ്റ്റർ മോൻസി കെ വിളയിൽ (മുംബൈ) മുഖ്യ പ്രസംഗകൻ.

0 997

സോഹാർ (ഒമാൻ). ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് അസംബ്ലി സഭയുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമാപന ദിനങ്ങളായ ഡിസംബർ 19 മുതൽ 31 വരെ നടക്കുന്ന സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർ മോൻസി കെ. വിളയിൽ ( മുംബൈ)വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആധാരമാക്കി പ്രസംഗിക്കും. പകൽ യോഗങ്ങൾ 10. മുതൽ 1 മണി വരെയും രാത്രി യോഗങ്ങൾ 7 മണി മുതൽ 9. 30 വരെയും നടക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:0096894747632.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

%d bloggers like this: