പാസ്റ്റർ വൈ.തങ്കച്ചൻ പ്രത്യാശാതീരത്ത്

0 1,067

എങ്ങനെ മറന്നീടും എൻ പ്രിയ യേശുവിനെ എന്ന മനോഹര ഗാനം ക്രൈസ്തവ കൈരളിക്ക് സമ്മാനിച്ച പാസ്റ്റർ വൈ. തങ്കച്ചൻ (78 ) നിര്യാതനായി.

ഭാര്യ സാറാമ്മ
മക്കൾ : പാസ്റ്റർ ജോൺ തങ്കച്ചൻ, ബിൻസി അലക്സ്.
സംസ്കാരം പിന്നീട്.