കേരള സർക്കാരിന്റെ മികച്ച പച്ചക്കറി കർഷകനുള്ള ഹരിതമിത്ര അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോസഫ്

0 536
ഇരവിപേരൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച പച്ചക്കറി കർഷകനുള്ള ഹരിതമിത്ര അവാർഡ് നേടി പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോസഫ്
ഗിൽഗാൽ ഇരവിപേരൂർ ആശ്വാസ ഭവനിലെ ഡയറക്ടരാണ് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോസഫ്
സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മികച്ച കർഷകനു നൽകപ്പെടുന്ന ഹരിതമിത്ര അവാർഡാണ് പാസ്റ്റർ കരസ്ഥമാക്കിയത്.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

%d bloggers like this: