വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് | വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

0 535

തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (42 വയസ്), ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഭർത്താവ് മരിച്ചതോ, ബന്ധം വേർപെടുത്തിയതോ ആയ ദൈവഭയമുള്ള, 35-38 വയസ്സിനുള്ളിൽ പ്രായമായ, ബാധ്യകളൊന്നുമില്ലാത്ത പെണ്കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (സാമ്പത്തികം, ജോലി ഇവ കാര്യമാക്കുന്നില്ല). താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. വാട്സ്ആപ് നമ്പർ: +91 91884 53729 | CMV/Matrimonial/101/2020